Bible21Židům12,16

Židům 12:16

Ať se z niko­ho ne­stane ne­věrník nebo bezbožník jako Ezau, který pro­dal své prvo­ro­zen­ství za je­diný pokrm.


Verš v kontexte

15 Dávej­te po­zor, aby se někdo ne­připravil o Boží mi­lost a aby se ne­roz­bujel nějaký kořen hořkosti, který by na­kazil a poško­dil mno­hé. 16 Ať se z niko­ho ne­stane ne­věrník nebo bezbožník jako Ezau, který pro­dal své prvo­ro­zen­ství za je­diný pokrm. 17 Ví­te pře­ce, že když po­tom chtěl zdě­dit požeh­nání, byl odmítnut (ačko­li se jej s pláčem doža­doval), ne­boť nenašel příleži­tost k pokání.

späť na Židům, 12

Príbuzné preklady Roháček

16 Aby nebol niekto smil­ník alebo obec­ný jako Ezav, ktorý za jeden po­krm predal svoje pr­voroden­stvo.

Evanjelický

16 aby ni­kto nebol smil­níkom alebo bez­božníkom ako Ézav, ktorý si za jeden jediný po­krm predal pr­voroden­stvo.

Ekumenický

16 Nech ni­kto nie je ne­mrav­ný ani bez­božný ako Ézav, ktorý za jediné jed­lo predal svoje pr­voroden­stvo.

Bible21

16 Ať se z niko­ho ne­stane ne­věrník nebo bezbožník jako Ezau, který pro­dal své prvo­ro­zen­ství za je­diný pokrm.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček