Bible21Židům12,10

Židům 12:10

Oni nás vy­chováva­li krát­ce a pod­le svého uvážení, on ale pro náš vlastní pro­spěch, abychom doš­li podílu na jeho sva­tosti.


Verš v kontexte

9 Když jsme si váži­li svých těles­ných ot­ců, kteří nás vy­chováva­li, nemě­li bychom se tím spíše pod­dat Otci du­chů a zís­kat život? 10 Oni nás vy­chováva­li krát­ce a pod­le svého uvážení, on ale pro náš vlastní pro­spěch, abychom doš­li podílu na jeho sva­tosti. 11 Výchova se v dané chví­li nikdy ne­z­dá příjemná, ale krušná, pozdě­ji však těm, kdo jí pro­š­li, přináší ovo­ce sprave­dlnosti a poko­je.

späť na Židům, 12

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo tam­tí na málo dní, podľa toho, jako sa im videlo, káz­nili; ale on na užitok, do­stať podiel na jeho svätos­ti.

Evanjelický

10 Veď tam­tí vy­chovávali len krát­ky čas, ako uznávali za dob­ré, On však pre naše pravé dob­ro, aby sme sa stali účast­nými Jeho svätos­ti.

Ekumenický

10 Ot­covia nás krát­ky čas vy­chovávali prís­ne a tak, ako sa im to videlo dob­ré, no on nás vy­chováva pre naše dob­ro, aby sme mali účasť na jeho svätos­ti.

Bible21

10 Oni nás vy­chováva­li krát­ce a pod­le svého uvážení, on ale pro náš vlastní pro­spěch, abychom doš­li podílu na jeho sva­tosti.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček