Bible21Židům10,17

Židům 10:17

a po­tom dodává: „Už nikdy ne­vzpo­menu­na je­jich hří­chy a zločiny.“


Verš v kontexte

16 „To­to je smlou­va, kte­rou s ni­mipo těch dnech uzavřu, praví Hospodin: Své záko­ny vložím do je­jich srd­ce a vepíši jim je do mysli,“ 17 a po­tom dodává: „Už nikdy ne­vzpo­menu­na je­jich hří­chy a zločiny.“ 18 Tam, kde jsou hří­chy odpuště­ny, nejsou už za ně po­tře­ba obě­ti.

späť na Židům, 10

Príbuzné preklady Roháček

17 a na ich hriechy a na ich ne­právos­ti viacej ni­kdy ne­spomeniem.

Evanjelický

17 a na ich hriechy a na ich ne­právos­ti viacej ne­pomys­lím.

Ekumenický

17 a na ich hriechy a ich ne­právos­ti si už viac ne­spomeniem.

Bible21

17 a po­tom dodává: „Už nikdy ne­vzpo­menu­na je­jich hří­chy a zločiny.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček