Bible21Žalmy95,2

Žalmy 95:2

Do jeho přítom­nosti vstup­me s vděčností, hlasitými žal­my ho po­jď­me oslavit!


Verš v kontexte

1 Po­jď­te, zpívej­me Hos­po­di­nu s radostí, jásejme Skále naší záchra­ny!
2 Do jeho přítom­nosti vstup­me s vděčností, hlasitými žal­my ho po­jď­me oslavit!
3 Ve­liký Bůh je Hos­po­din přece, veliký Král nad vše­mi bo­hy.

späť na Žalmy, 95

Príbuzné preklady Roháček

2 Predídime jeho tvár s chválou! Po­krikuj­me mu radost­ne žal­my!

Evanjelický

2 Pred­stúp­me pred Neho s poďakovaním, zvučne Mu jasaj­me chválo­spevy!

Ekumenický

2 Pred­stúp­me vďačne pred jeho tvár, zvučne ho veleb­me žal­mami!

Bible21

2 Do jeho přítom­nosti vstup­me s vděčností, hlasitými žal­my ho po­jď­me oslavit!

Bible21Žalmy95,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček