Bible21Žalmy83,9

Žalmy 83:9

dokon­ce Asyřané spo­lči­li se s nimi – sta­li se po­si­lou pro syny Lo­tovy! sé­la


Verš v kontexte

8 Ge­bal i Amon spo­lu s Amalekovci, Filištíni spo­lu s Týr­ský­mi,
9 dokon­ce Asyřané spo­lči­li se s nimi – sta­li se po­si­lou pro syny Lo­tovy! sé­la
10 Pro­veď jim to, co pro­ve­dls Midiánu, Siserovi a Jabínovi u po­toka Kíšo­nu.

späť na Žalmy, 83

Príbuzné preklady Roháček

9 Aj As­súr sa pri­pojil k nim; stali sa ramenom synov Lota. Sélah.

Evanjelický

9 Aj Asýria sa k nim pri­pojila, po­moc­ným ramenom sa stali synom Lótovým. Sela.

Ekumenický

9 Pri­pojili sa k nim aj Asýrčania, po­silou sa stali Lótovým synom. — Sela —

Bible21

9 dokon­ce Asyřané spo­lči­li se s nimi – sta­li se po­si­lou pro syny Lo­tovy! sé­la

Bible21Žalmy83,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček