Bible21Žalmy54,7

Žalmy 54:7

Mým ne­přá­te­lům, Pane, odplať zlo, už s nimi skon­cuj pro věrnost svou!


Verš v kontexte

6 Po­hleď­te, můj po­mo­cník je Bůh, můj Pán mě drží naživu!
7 Mým ne­přá­te­lům, Pane, odplať zlo, už s nimi skon­cuj pro věrnost svou!
8 Po­tom ti budu obětovat ochotně, tvé jméno, Hos­po­di­ne, slavit, že dob­ré je!

späť na Žalmy, 54

Príbuzné preklady Roháček

7 Od­platí zlé mojim nepriateľom, ktorí špehujú po mne. Vy­plieň ich vo svojej prav­de, Pane!

Evanjelický

7 Nech sa vráti nešťas­tie na tých, ktorí za mnou sliedia; znič ich svojou prav­dou!

Ekumenický

7 Zlo nech sa ob­ráti na tých, čo po mne sliedia! Znič ich, lebo ty si ver­ný!

Bible21

7 Mým ne­přá­te­lům, Pane, odplať zlo, už s nimi skon­cuj pro věrnost svou!

Bible21Žalmy54,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček