Bible21Žalmy19,6

Žalmy 19:6

a ono jak ženich vy­chází z komnaty, jak hr­di­na dych­tící na ces­tu vy­razit.


Verš v kontexte

5 je­jich zvuk ozývá se ce­lou zemí, do krajů svě­ta do­léhá je­jich zvěst. Bůh stan po­stavil slun­ci v ne­besích
6 a ono jak ženich vy­chází z komnaty, jak hr­di­na dych­tící na ces­tu vy­razit.
7 Vy­chází na jednom kon­ci nebe, k druhé­mu kon­ci míří obloukem, před jeho žárem se nikdo ne­s­kryje.

späť na Žalmy, 19

Príbuzné preklady Roháček

6 A ono vy­chádza jako ženích zpod svoj­ho bal­dachína; raduje sa jako hr­dina majúc bežať ces­tou.

Evanjelický

6 ono vy­chádza ako ženích zo svojej iz­by, teší sa ako hr­dina, že po­beží dráhou.

Ekumenický

6 Ono vy­chádza ako ženích zo svoj­ho príbyt­ku, teší sa ako hr­dina, čo beží do cieľa.

Bible21

6 a ono jak ženich vy­chází z komnaty, jak hr­di­na dych­tící na ces­tu vy­razit.

Bible21Žalmy19,6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček