Bible21Žalmy17,7

Žalmy 17:7

Svou lás­ku, Za­chrán­ce, pro­kaž svou pravicítěm, kdo před útočníky k to­bě pr­chají!


Verš v kontexte

6 K to­bě vo­lám, Bože, ty mi odpovíš, své ucho na­kloň mi, má slova slyš!
7 Svou lás­ku, Za­chrán­ce, pro­kaž svou pravicítěm, kdo před útočníky k to­bě pr­chají!
8 Jak zří­telnici oka mě opatruj, ve stínu tvých kří­del kéž úkryt nalez­nu

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

7 Pre­ukáž svoju pred­iv­nú milosť, ty, ktorý za­chraňuješ tých, ktorí sa utiekajú k tebe, zach­raňuješ svojou pravicou od tých, ktorí po­vs­távajú p­roti nim.

Evanjelický

7 Pred­iv­ne do­káž svoju milosť, zá­chran­ca tých, čo sa pred protiv­ník­mi utiekajú pod Tvoju pravicu.

Ekumenický

7 Ukáž divy svoj­ho milo­sr­den­stva, ty, ktorý pravicou svojou za­chraňuješ všet­kých, čo sa pred ne­priateľmi k tebe utiekajú.

Bible21

7 Svou lás­ku, Za­chrán­ce, pro­kaž svou pravicítěm, kdo před útočníky k to­bě pr­chají!

Bible21Žalmy17,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček