Bible21Žalmy17,1

Žalmy 17:1

Mod­lit­ba Davidova. Slyš, Hos­po­di­ne, mou sprave­dlivou při, mému vo­lání po­přej sluch, vyslechni moji mod­lit­bu – vy­chází ze rtů be­ze­lstných.


Verš v kontexte

1 Mod­lit­ba Davidova. Slyš, Hos­po­di­ne, mou sprave­dlivou při, mému vo­lání po­přej sluch, vyslechni moji mod­lit­bu – vy­chází ze rtů be­ze­lstných.
2 Od tebe samého ať vy­jde můj soud, tvé oči na právo ať do­hlédnou!
3 Zkou­mals mé srd­ce, v noci s’ mě prověřil, tříbils mě a nenale­zl nic. Myšlením ani ús­ty jsem ne­hřešil,

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

1 Mod­lit­ba Dávidova. Počuj, Hos­podine, spraved­livosť! Po­zoruj, prosím, moje volanie! Na­kloň svoje uši k mojej mod­lit­be, k­torej nehovorím falošnými rtami.

Evanjelický

1 Dávidova mod­lit­ba. Čuj, Hos­podine, spravod­livú vec! Po­zoruj môj nárek! Na­slúchaj mojej mod­lit­be z úst, ktoré ne­klamú!

Ekumenický

1 Dávidova mod­lit­ba. Vy­počuj, Hos­podin, spravod­livú žiadosť, venuj po­zor­nosť môj­mu volaniu! Na­kloň sluch k mojej mod­lit­be plynúcej z perí, čo ne­klamú.

Bible21

1 Mod­lit­ba Davidova. Slyš, Hos­po­di­ne, mou sprave­dlivou při, mému vo­lání po­přej sluch, vyslechni moji mod­lit­bu – vy­chází ze rtů be­ze­lstných.

Bible21Žalmy17,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček