Bible21Žalmy16,4

Žalmy 16:4

Kdo ale za cizí­mi bohy spěchají, ti jen roz­množují svá trápení! Nezúčastním se je­jich krvavé úlitby, nevstoupí je­jich jméno na mé rty!


Verš v kontexte

3 Říkám o zbožných li­dech na zemi: Jsou tak vznešení, mám je nej­radši!
4 Kdo ale za cizí­mi bohy spěchají, ti jen roz­množují svá trápení! Nezúčastním se je­jich krvavé úlitby, nevstoupí je­jich jméno na mé rty!
5 Můj úděl, můj ka­lich je Hos­po­din – ­ty pře­ce můj osud z ruky ne­pustíš!

späť na Žalmy, 16

Príbuzné preklady Roháček

4 Rozm­nožia sa boles­ti tých, ktorí sa ponáhľajú k inému bohu cudziemu. Ne­vylejem ich liatej obeti z krvi ani nevezmem ich mien na svoje rty.

Evanjelický

4 Mnohé sú boles­ti tých, čo k inému bohu sa utiekajú; kr­vavé obete im ne­prinesiem a ne­vez­mem ich mená na pery.

Ekumenický

4 Množia sa út­rapy tých, čo bežia k iným bohom; ne­prinesiem im kr­vavú obetu, ich mená ani na pery ne­vez­mem.

Bible21

4 Kdo ale za cizí­mi bohy spěchají, ti jen roz­množují svá trápení! Nezúčastním se je­jich krvavé úlitby, nevstoupí je­jich jméno na mé rty!

Bible21Žalmy16,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček