Bible21Žalmy115,1

Žalmy 115:1

Ne nám, ne nám, Hospodine, ale své­mu jménu slávu dej­ve své věrnosti a v lás­ce své!


Verš v kontexte

1 Ne nám, ne nám, Hospodine, ale své­mu jménu slávu dej­ve své věrnosti a v lás­ce své!
2 Pro­č mají ří­kat pohané: „Jejich Bůh? Kde je?“
3 Náš Bůh je pře­ce na nebi, cokoli chce, to učiní!

späť na Žalmy, 115

Príbuzné preklady Roháček

1 Nie nám, Hos­podine, nie nám, ale svoj­mu menu daj česť pre svoju milosť, pre svoju prav­du.

Evanjelický

1 Nie nám, ó Hos­podine, nie nám, ale menu svoj­mu daj česť pre svoju milosť a ver­nosť!

Ekumenický

1 Nie nám, Hos­podin, nie nám, ale tvoj­mu menu pat­rí česť pre tvoje milo­sr­den­stvo a pre tvoju ver­nosť!

Bible21

1 Ne nám, ne nám, Hospodine, ale své­mu jménu slávu dej­ve své věrnosti a v lás­ce své!

Bible21Žalmy115,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček