Bible21Žalmy112,9

Žalmy 112:9

Roz­děluje štědře, chudým rozdává, jeho sprave­dlnost navž­dy zůstává, jeho roh se slavně po­zvedá.


Verš v kontexte

8 Srd­ce má sta­tečné, nemá strach, nakonec uvi­dí svých pro­tivníků pád.
9 Roz­děluje štědře, chudým rozdává, jeho sprave­dlnost navž­dy zůstává, jeho roh se slavně po­zvedá.
10 Při po­hle­du na to zuří ničema, zuby skřípe a ce­lý vrávorá – tuž­ba ničemů bude zmaře­na!

späť na Žalmy, 112

Príbuzné preklady Roháček

9 Roz­sýpa, dáva chudob­ným; jeho spraved­livosť stojí na večnosť; jeho roh sa vy­výši v sláve.

Evanjelický

9 Roz­sýpa šted­ro, dáva chudob­ným, jeho spravod­livosť tr­vá naveky; jeho roh vy­výši sa v sláve.

Ekumenický

9 Šted­ro dáva chudob­ným, (cádé) jeho spravod­livosť bude tr­vať navždy, (kóf) jeho moc sláv­ne vy­nik­ne. (réš)

Bible21

9 Roz­děluje štědře, chudým rozdává, jeho sprave­dlnost navž­dy zůstává, jeho roh se slavně po­zvedá.

Bible21Žalmy112,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček