Bible21Žalmy111,5

Žalmy 111:5

Po­travu dává těm, kdo jej ctí, svou smlou­vu si připo­míná navěky!


Verš v kontexte

4 Vy­ko­nal památné zázraky, milostivý a sou­citný je Hos­po­din!
5 Po­travu dává těm, kdo jej ctí, svou smlou­vu si připo­míná navěky!
6 Své­mu lidu své mo­cné skutky ukázal – po­han­ská území jim da­roval.

späť na Žalmy, 111

Príbuzné preklady Roháček

5 Dáva po­krm tým, ktorí sa ho boja; na veky pamätá na svoju sm­luvu.

Evanjelický

5 Dal po­krm tým, čo sa Ho boja; na svoju zmluvu večne pamätá.

Ekumenický

5 Dal po­krm tým, čo sa ho boja, (jod) na svoju zmluvu bude večne pamätať. (kaf)

Bible21

5 Po­travu dává těm, kdo jej ctí, svou smlou­vu si připo­míná navěky!

Bible21Žalmy111,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček