Bible21Žalmy106,22

Žalmy 106:22

zá­zra­ky či­nil v zemi Chamově, u Rudého moře věci pře­divné.


Verš v kontexte

21 Za­po­mně­li na Bo­ha, svého spasitele, jenž ko­nal ve­liké věci v Egyptě:
22 zá­zra­ky či­nil v zemi Chamově, u Rudého moře věci pře­divné.
23 Byl by je vy­hla­dil, jak roz­ho­dl se, nebýt jeho vy­vo­leného Mojžíše. Ten se v té roz­tržce po­stavil před něj, a tak od­vrá­til jeho zhoubný hněv.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

22 divy v zemi Chámovej, strašné veci nes­lýchané pri Čer­venom mori.

Evanjelický

22 pred­iv­né skut­ky v kraji Chámovom i strašné veci pri Čer­venom mori.

Ekumenický

22 zá­zraky v Chámovej krajine, úžas­né skut­ky pri Čer­venom mori.

Bible21

22 zá­zra­ky či­nil v zemi Chamově, u Rudého moře věci pře­divné.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček