Bible21Zachariáš14,1

Zachariáš 14:1

Hle, při­chází Hos­po­dinův den! Tvůj majetek padne za kořist pří­mo ve tvých zdech.


Verš v kontexte

1 Hle, při­chází Hos­po­dinův den! Tvůj majetek padne za kořist pří­mo ve tvých zdech. 2 Shro­máždím to­tiž všech­ny náro­dy, aby na­padly Je­ruzalém. Město bude do­byto, domy vy­pleně­ny, že­ny znásilně­ny. Po­lovi­na měs­ta půjde do vy­hnan­ství, zby­tek lidu ale zůstane ve městě. 3 Teh­dy Hos­po­din vy­táh­ne a bude bo­jovat s tě­mi náro­dy – tak, jak on bo­juje v den bitvy!

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

1 Hľa, pri­chádza deň Hos­podinovi, a roz­delená bude tvoja korisť v tvojom strede.

Evanjelický

1 Hľa, pri­chádza deň Hos­podinov, a korisť tebe odňatá bude roz­delená upro­stred teba.

Ekumenický

1 Hľa, pri­chádza deň Hos­podina, vtedy sa v tvojom strede bude deliť korisť.

Bible21

1 Hle, při­chází Hos­po­dinův den! Tvůj majetek padne za kořist pří­mo ve tvých zdech.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček