Bible21Titovi1,8

Titovi 1:8

ale po­hostinný, mi­lovník dob­ra, roz­vážný, sprave­dlivý, svatý a ukázněný.


Verš v kontexte

7 Před­sta­vený mu­sí být ja­kožto Boží správ­ce bez­úhonný: ne­smí být sa­mo­li­bý, vznět­livý, opi­lec, hru­bián ani pro­spěchář, 8 ale po­hostinný, mi­lovník dob­ra, roz­vážný, sprave­dlivý, svatý a ukázněný. 9 Mu­sí se pevně držet spo­leh­livých slov Pánova učení, tak aby uměl nejen po­vzbu­zovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce.

späť na Titovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 ale po­hos­tin­ný, milov­ník dob­rého, roz­um­ný, spraved­livý, svätý, zdržan­livý

Evanjelický

8 ale po­hos­tin­ný, milov­ník dob­ra, mier­ny, spravod­livý, po­božný, zdržan­livý,

Ekumenický

8 musí byť po­hos­tin­ný, musí milovať dob­ro, musí byť uvážlivý, spravod­livý, po­božný, zdržan­livý.

Bible21

8 ale po­hostinný, mi­lovník dob­ra, roz­vážný, sprave­dlivý, svatý a ukázněný.

Bible21Titovi1,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček