Bible21Titovi1,16

Titovi 1:16

Pro­hlašují, že znají Bo­ha, ale svý­mi skutky to po­pírají. Jsou ne­s­ne­si­telní, ne­po­volní a ne­připra­vení ko­nat jakéko­li dob­ro.


Verš v kontexte

14 a ne­zabývají se ži­dov­ský­mi báje­mi a příka­zy li­dí, kteří se od­vracejí od prav­dy. 15 Čis­tým je vše čis­té; nečis­tým a ne­věřícím však není čis­té nic – ne­mají to­tiž čistou mysl ani svědo­mí. 16 Pro­hlašují, že znají Bo­ha, ale svý­mi skutky to po­pírají. Jsou ne­s­ne­si­telní, ne­po­volní a ne­připra­vení ko­nat jakéko­li dob­ro.

späť na Titovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Vy­znávajú, že znajú Boha, a skut­kami ho zapierajú ohav­ní súc a ne­pos­lušní, k ni­ktorému dob­rému skut­ku nedokázaní.

Evanjelický

16 Hovoria, že po­znajú Boha, ale skut­kami (Ho) za­pierajú. Sú ohav­ní a ne­pos­lušní a ničoho dob­rého nie sú schop­ní.

Ekumenický

16 Tvr­dia, že po­znajú Boha, ale skut­kami to popierajú. Sú od­por­ní a ne­pos­lušní a nie sú súci na nijaký dob­rý skutok.

Bible21

16 Pro­hlašují, že znají Bo­ha, ale svý­mi skutky to po­pírají. Jsou ne­s­ne­si­telní, ne­po­volní a ne­připra­vení ko­nat jakéko­li dob­ro.

Bible21Titovi1,16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček