Bible21Titovi1,10

Titovi 1:10

Je to­tiž spous­ta buřičů, žvani­lů a svůd­ců, zvláště mezi obřezaný­mi,


Verš v kontexte

9 Mu­sí se pevně držet spo­leh­livých slov Pánova učení, tak aby uměl nejen po­vzbu­zovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce. 10 Je to­tiž spous­ta buřičů, žvani­lů a svůd­ců, zvláště mezi obřezaný­mi, 11 a těm se mu­sejí za­cpat ús­ta. Pro mrzký zisk učí nemístným věcem a roz­vracejí tak ce­lé ro­di­ny.

späť na Titovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo je mnoho i ne­pod­daj­ných, már­nom­luv­ných a zvoditeľov mys­le, naj­mä tí z ob­riez­ky,

Evanjelický

10 Lebo je mnoho ne­pod­daj­ných, táravých ľudí a zvod­cov, naj­mä zo židov­stva,

Ekumenický

10 Je totiž mnoho ne­pos­lušných, táravých a zvod­cov, naj­mä medzi ob­rezanými.

Bible21

10 Je to­tiž spous­ta buřičů, žvani­lů a svůd­ců, zvláště mezi obřezaný­mi,

Bible21Titovi1,10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček