Bible21Soudců7,24

Soudců 7:24

Ge­de­on také ro­ze­s­lal po­s­ly po ce­lém po­hoří Efraim s roz­kazem: „Se­stup­te z hor odříz­nout Mi­dián­ce! Ob­saď­te jim jordán­ské bro­dy až k Bet-baře.“ Všich­ni Efrai­mští muži se tedy shro­máž­di­li a za­bra­li jordán­ské bro­dy až k Bet-baře.


Verš v kontexte

23 Iz­rae­lští muži z Neftalí­ma, Aše­ra a z ce­lého Mana­se­se byli po­vo­láni, aby Mi­dián­ce pronásledova­li. 24 Ge­de­on také ro­ze­s­lal po­s­ly po ce­lém po­hoří Efraim s roz­kazem: „Se­stup­te z hor odříz­nout Mi­dián­ce! Ob­saď­te jim jordán­ské bro­dy až k Bet-baře.“ Všich­ni Efrai­mští muži se tedy shro­máž­di­li a za­bra­li jordán­ské bro­dy až k Bet-baře. 25 Pronásledova­li Mi­dián­ce a za­ja­li dva je­jich ve­li­te­le, Ore­ba (to­tiž Havra­na) a Ze­e­ba (to­tiž Vlka). Ore­ba po­pravi­li u Havraní skály a Ze­e­ba u Vlčího lisu. Ore­bovu a Ze­e­bovu hlavu pak při­nes­li Ge­de­o­novi na druhou stranu Jordánu.

späť na Soudců, 7

Príbuzné preklady Roháček

24 A Gede­on bol rozposlal po­slov po všet­kých vr­choch Ef­rai­mových s od­kazom: Sídite oproti Madianom a za­stúp­te im vody až po Bét-abaru i Jor­dán. A tak svolaní boli všet­ci mužovia Ef­rai­ma a zau­jali vody až po Bét-abaru i Jor­dán.

Evanjelický

24 Gide­on rozo­slal aj po­slov na celé Ef­rajim­ské po­horie s od­kazom: Zíďte proti Mid­ján­com a za­ber­te im vody až po Bét-Báru a Jor­dán. Vy­zvali všet­kých mužov z Ef­rajimu, a tí im za­brali vody po Bét-Báru a Jor­dán.

Ekumenický

24 Gideón rozo­slal po­slov po celom Ef­rajim­skom po­horí s výzvou: Zíďte dolu proti Mid­jánčanom a ob­saďte im vody až po Bét-Báru na Jor­dáne. Všet­ci muži Ef­rajima boli po­volaní a ob­sadili vody po Bét-Báru a Jor­dán.

Bible21

24 Ge­de­on také ro­ze­s­lal po­s­ly po ce­lém po­hoří Efraim s roz­kazem: „Se­stup­te z hor odříz­nout Mi­dián­ce! Ob­saď­te jim jordán­ské bro­dy až k Bet-baře.“ Všich­ni Efrai­mští muži se tedy shro­máž­di­li a za­bra­li jordán­ské bro­dy až k Bet-baře.

Bible21Soudců7,24

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček