Bible21Soudců6,27

Soudců 6:27

Ge­de­on tedy vzal deset mužů ze svých služebníků a udělal, jak mu Hos­po­din ře­kl. Kvů­li stra­chu z ro­di­ny i kvů­li li­dem z měs­ta to ovšem ne­u­dělal ve dne, ale v no­ci.


Verš v kontexte

26 Na vrchu toho kop­ce pak po­stav řádný ol­tář Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu. Vez­mi toho druhého býka a obě­tuj ho jako zápalnou oběť na dřevě z Ašeři­na kůlu, který pokácíš.“ 27 Ge­de­on tedy vzal deset mužů ze svých služebníků a udělal, jak mu Hos­po­din ře­kl. Kvů­li stra­chu z ro­di­ny i kvů­li li­dem z měs­ta to ovšem ne­u­dělal ve dne, ale v no­ci. 28 Ráno li­dé ve městě vsta­li – a hle, Baalův ol­tář je stržen, Ašeřin kůl u něj pokácen a ten druhý býk spálen na po­sta­veném ol­táři!

späť na Soudců, 6

Príbuzné preklady Roháček

27 A tak pojal Gede­on desať mužov zo svojich sluhov a učinil tak, ako mu hovoril Hos­podin. A stalo sa, keďže sa bál domu svoj­ho otca a mužov toho mesta urobiť to vodne, že to urobil vnoci.

Evanjelický

27 Vtedy Gide­on vzal desať mužov zo svojich sluhov a urobil, ako mu pri­kázal Hos­podin; ale pre­tože sa bál domu svoj­ho otca a ľudí mes­ta urobiť to vo dne, urobil to v noci.

Ekumenický

27 Gideón vzal desiatich mužov zo svojich sluhov a vy­konal, čo mu nariadil Hos­podin. Keďže sa obával domu svoj­ho otca a mužov mes­ta, ne­urobil to vo dne, ale v noci.

Bible21

27 Ge­de­on tedy vzal deset mužů ze svých služebníků a udělal, jak mu Hos­po­din ře­kl. Kvů­li stra­chu z ro­di­ny i kvů­li li­dem z měs­ta to ovšem ne­u­dělal ve dne, ale v no­ci.

Bible21Soudců6,27

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček