Bible21Soudců6,26

Soudců 6:26

Na vrchu toho kop­ce pak po­stav řádný ol­tář Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu. Vez­mi toho druhého býka a obě­tuj ho jako zápalnou oběť na dřevě z Ašeři­na kůlu, který pokácíš.“


Verš v kontexte

25 Té noci mu Hos­po­din ře­kl: „Vez­mi býka ze stáda svého ot­ce, toho druhého býka, sedm let starého. Zboř Baalův ol­tář, jenž patří tvé­mu ot­ci, a ten Ašeřin kůl ve­dle něj pokácej. 26 Na vrchu toho kop­ce pak po­stav řádný ol­tář Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu. Vez­mi toho druhého býka a obě­tuj ho jako zápalnou oběť na dřevě z Ašeři­na kůlu, který pokácíš.“ 27 Ge­de­on tedy vzal deset mužů ze svých služebníků a udělal, jak mu Hos­po­din ře­kl. Kvů­li stra­chu z ro­di­ny i kvů­li li­dem z měs­ta to ovšem ne­u­dělal ve dne, ale v no­ci.

späť na Soudců, 6

Príbuzné preklady Roháček

26 A vy­stavíš ol­tár Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na vr­chu tej­to pev­nos­ti na upravenom mies­te a vez­meš toho druhého býka a budeš ho obetovať zápal­nou obeťou na dreve hája, ktorý vy­sekáš.

Evanjelický

26 A z po­u­kladaných kameňov po­stav ol­tár Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na výšine toh­to vr­chu, na vr­chole tej­to pev­nos­ti. Po­tom vez­mi druhého jun­ca a obetuj ho ako spaľovanú obeť na dreve z ašéry, ktorú vy­tneš.

Ekumenický

26 Po­tom podľa pred­pisu po­stav ol­tár na počesť Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na temene toho vr­chu. Po­tom vez­mi druhého býka a obetuj ho ako spaľovanú obetu na dreve z rozsekaného po­svät­ného stĺpa.

Bible21

26 Na vrchu toho kop­ce pak po­stav řádný ol­tář Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu. Vez­mi toho druhého býka a obě­tuj ho jako zápalnou oběť na dřevě z Ašeři­na kůlu, který pokácíš.“

Bible21Soudců6,26

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček