Bible21Soudců4,7

Soudců 4:7

Já pak přive­du vůd­ce Jabínova voj­s­ka Sise­ru i s jeho jíz­dou a s jeho zástu­py k po­toku Kíšon a vy­dám ti ho do rukou.“


Verš v kontexte

6 Ta po­sla­la pro Baráka, syna Abi­no­a­mova z neftalím­ského Ke­deše, a vy­zva­la ho: „Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le, ti přikazuje: Jdi, vez­mi s se­bou deset tisíc mužů z Neftalí­ma a Za­bulo­na a vy­táhni s nimi na horu Tá­bor. 7 Já pak přive­du vůd­ce Jabínova voj­s­ka Sise­ru i s jeho jíz­dou a s jeho zástu­py k po­toku Kíšon a vy­dám ti ho do rukou.“ 8 Barák jí od­po­věděl: „Půjdeš-li se mnou, půjdu. Ne­půjdeš-li se mnou, nepůjdu!“

späť na Soudců, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 A ja pritiahnem k tebe k po­toku Kišonu Sizeru, veliteľa voj­ska Jabínov­ho, i jeho vozy i jeho množs­tvo a dám ho do tvojej ruky.

Evanjelický

7 po­tom ti k po­toku Kíšón pri­tiah­nem Síseru, Jábínov­ho voj­vod­cu, s jeho voz­mi a voj­skom, a vy­dám ti ho do rúk.

Ekumenický

7 Ja ti po­tom pri­vediem k potoku Kíšon Síseru, Jábinov­ho veliteľa, s jeho voz­mi i voj­skom a vy­dám ti ho do rúk.

Bible21

7 Já pak přive­du vůd­ce Jabínova voj­s­ka Sise­ru i s jeho jíz­dou a s jeho zástu­py k po­toku Kíšon a vy­dám ti ho do rukou.“

Bible21Soudců4,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček