Bible21Soudců4,12

Soudců 4:12

Když se Sise­ra do­zvěděl, že Barák, syn Abi­no­amův, vy­táhl na horu Tá­bor,


Verš v kontexte

11 Che­ber Kenij­ský se od­dě­lil od ostatních Kenij­ců, po­tomků Mo­jžíšova švag­ra Cho­ba­ba, a utá­bořil se u dubu v Caanani­mu, což je u Ke­deše. 12 Když se Sise­ra do­zvěděl, že Barák, syn Abi­no­amův, vy­táhl na horu Tá­bor, 13 po­vo­lal z Cha­rošet-ha­go­ji­mu ce­lou svou jíz­du deví­ti set že­lez­ných vozů a ce­lé své voj­sko k po­toku Kíšon.

späť na Soudců, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 A keď oznámili Sizerovi, že vy­šiel hore Barák, syn Abino­amov, na vrch Tábor,

Evanjelický

12 Keď Síserovi oznámili, že Abínoámov syn Bárák vy­šiel na vrch Tábór,

Ekumenický

12 Keď Síserovi oznámili, že Abíno­amov syn Bárak vy­šiel na vrch Tábor,

Bible21

12 Když se Sise­ra do­zvěděl, že Barák, syn Abi­no­amův, vy­táhl na horu Tá­bor,

Bible21Soudců4,12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček