Bible21Soudců3,5

Soudců 3:5

Synové Iz­rae­le byd­le­li upro­střed Kananej­ců, Chetej­ců, Emo­rej­ců, Pe­ri­zej­ců, Hivej­ců a Je­bu­sej­ců.


Verš v kontexte

4 Ti zůsta­li, aby skrze ně byl Iz­rael zkoušen, aby se ukázalo, zda bu­dou po­s­lou­chat Hos­po­di­nova přikázání, která skrze Mo­jžíše vy­dal je­jich ot­cům. 5 Synové Iz­rae­le byd­le­li upro­střed Kananej­ců, Chetej­ců, Emo­rej­ců, Pe­ri­zej­ců, Hivej­ců a Je­bu­sej­ců. 6 Bra­li si je­jich dce­ry za manželky, své dce­ry dáva­li je­jich synům a slouži­li je­jich bo­hům.

späť na Soudců, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 A tak bývali synovia Iz­raelovi v strede Kananeja, Heteja, Amoreja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja.

Evanjelický

5 Iz­rael­ci bývali upro­stred Kanaán­cov, Chetej­cov, Amorej­cov, Perizej­cov, Chivij­cov a Jebúsej­cov,

Ekumenický

5 Iz­raeliti bývali medzi Kanaánčan­mi, Chetit­mi, Amorejčan­mi, Periz­zej­mi, Chiv­vij­mi a Jebúsej­mi.

Bible21

5 Synové Iz­rae­le byd­le­li upro­střed Kananej­ců, Chetej­ců, Emo­rej­ců, Pe­ri­zej­ců, Hivej­ců a Je­bu­sej­ců.

Bible21Soudců3,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček