Bible21Soudců3,28

Soudců 3:28

„Rych­le za mnou!“ zvo­lal. „Hos­po­din vy­dal vaše­ho ne­pří­te­le Moá­ba do vašich rukou.“ Se­stou­pi­li za ním, ob­sa­di­li Moáb­cům jordán­ské bro­dy a ne­dovo­li­li niko­mu pře­cházet.


Verš v kontexte

27 Když do­razil, za­trou­bil v Efraim­ských horách na be­raní roh. Synové Iz­rae­le se­stou­pi­li z hor s Ehu­dem v če­le. 28 „Rych­le za mnou!“ zvo­lal. „Hos­po­din vy­dal vaše­ho ne­pří­te­le Moá­ba do vašich rukou.“ Se­stou­pi­li za ním, ob­sa­di­li Moáb­cům jordán­ské bro­dy a ne­dovo­li­li niko­mu pře­cházet. 29 Po­bi­li tenkrát asi 10 000 Moáb­ců, samé silné a udatné bo­jovníky. Nikdo ne­u­ni­kl.

späť na Soudců, 3

Príbuzné preklady Roháček

28 A riekol im: Poďte behom za mnou, lebo Hos­podin vydal vašich ne­priateľov, Moábov, do vašej ruky. A sišli idúc za ním. A vez­múc Moábom brody Jor­dána nedali ni­komu prej­sť.

Evanjelický

28 Po­vedal im: Na­sleduj­te ma, lebo Hos­podin vám vy­dal do rúk vašich ne­priateľov Moáb­cov. Oni zo­stúpili za ním a za­brali Moáb­com jor­dán­ske brody, a ni­komu nedovolili prej­sť.

Ekumenický

28 Po­vedal im: Poďte za mnou, lebo Hos­podin vám vy­dal na­pos­pas vašich ne­priateľov Moábčanov. Oni šli za ním, zo­brali Moábčanom jor­dán­ske brody a ni­komu nedovolili prej­sť.

Bible21

28 „Rych­le za mnou!“ zvo­lal. „Hos­po­din vy­dal vaše­ho ne­pří­te­le Moá­ba do vašich rukou.“ Se­stou­pi­li za ním, ob­sa­di­li Moáb­cům jordán­ské bro­dy a ne­dovo­li­li niko­mu pře­cházet.

Bible21Soudců3,28

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček