Bible21Soudců3,24

Soudců 3:24

Po jeho od­cho­du přiš­li služebníci, a když vi­dě­li, že dveře střešního poko­je jsou za­vřené na zástrčku, řek­li si: Nej­spíš koná v chladné ko­můrce po­tře­bu.


Verš v kontexte

23 Ehud vy­šel ven zácho­dem a dveře střešního poko­je za se­bou za­vřel na zástrčku. 24 Po jeho od­cho­du přiš­li služebníci, a když vi­dě­li, že dveře střešního poko­je jsou za­vřené na zástrčku, řek­li si: Nej­spíš koná v chladné ko­můrce po­tře­bu. 25 Přešla­po­va­li tam, až z toho byli ne­sví, ale dveře střešního poko­je pořád nikdo ne­o­tvíral. Vza­li tedy klíč, otevře­li – a hle, je­jich pán leží na zemi mr­tev!

späť na Soudců, 3

Príbuzné preklady Roháček

24 Keď vy­šiel on, prišli jeho sluhovia. A keď videli, že hľa, dvere na vr­ch­nej dvorane sú za­mknuté, po­vedali: Zais­te za­krýva svoje nohy v chlad­nej izbe letnej.

Evanjelický

24 Len čo vy­šiel, prišli sluhovia, a keď videli dvere hor­nej siene za­vreté, po­vedali: Od­bavuje si po­trebu v chlad­nej sieni.

Ekumenický

24 Len čo však vy­šiel, prišli Eg­lónovi sluhovia a keď zis­tili, že dvere vr­ch­nej siene sú za­mknuté, po­vedali si: Určite koná po­trebu v chladnej iz­be.

Bible21

24 Po jeho od­cho­du přiš­li služebníci, a když vi­dě­li, že dveře střešního poko­je jsou za­vřené na zástrčku, řek­li si: Nej­spíš koná v chladné ko­můrce po­tře­bu.

Bible21Soudců3,24

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček