Bible21Soudců21,8

Soudců 21:8

Po­tom se pta­li: „Kdo z iz­rael­ských kmenů ne­přišel k Hos­po­di­nu do Micpy?“ Ukázalo se, že do tá­bo­ra na shro­máždění ne­přišel nikdo z Jábeš-gi­leá­du.


Verš v kontexte

7 Co si počne­me s tě­mi, kdo zby­li? Jak jim opatří­me že­ny? Vž­dyť jsme přísaha­li při Hos­po­di­nu, že jim nikdo ne­dá­me svou dce­ru za ženu.“ 8 Po­tom se pta­li: „Kdo z iz­rael­ských kmenů ne­přišel k Hos­po­di­nu do Micpy?“ Ukázalo se, že do tá­bo­ra na shro­máždění ne­přišel nikdo z Jábeš-gi­leá­du. 9 Spočíta­li to­tiž lid a hle – z obyva­tel Jábeš-gi­leá­du tam ne­byl nikdo.

späť na Soudců, 21

Príbuzné preklady Roháček

8 Pre­to vraveli: Kto asi z po­kolení Iz­raelových by nebol prišiel k Hos­podinovi hore do Mic­py? A hľa, ukázalo sa, že z Jabeš-gileáda nebol ni­kto prišiel do tábora, do shromaždenia.

Evanjelický

8 Spytovali sa: Je nejaký kmeň v Iz­raeli, ktorý sa nedo­stavil k Hos­podinovi do Mic­py? A hľa, z Jábéš-Gileádu ni­kto ne­prišiel do tábora na zhromaždenie.

Ekumenický

8 Spytovali sa: Je nejaký iz­rael­ský kmeň, ktorý sa nedo­stavil k Hospodinovi do Mic­py? A pred­sa, z Jábeš-Gileádu nik ne­prišiel do tábora do zhromaždenia.

Bible21

8 Po­tom se pta­li: „Kdo z iz­rael­ských kmenů ne­přišel k Hos­po­di­nu do Micpy?“ Ukázalo se, že do tá­bo­ra na shro­máždění ne­přišel nikdo z Jábeš-gi­leá­du.

Bible21Soudců21,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček