Bible21Soudců21,7

Soudců 21:7

Co si počne­me s tě­mi, kdo zby­li? Jak jim opatří­me že­ny? Vž­dyť jsme přísaha­li při Hos­po­di­nu, že jim nikdo ne­dá­me svou dce­ru za ženu.“


Verš v kontexte

6 Iz­rael­cům teh­dy přišlo je­jich bra­t­ra Ben­jamí­na líto. Říka­li: „Dnes byl z Iz­rae­le vy­hlazen ce­lý kmen! 7 Co si počne­me s tě­mi, kdo zby­li? Jak jim opatří­me že­ny? Vž­dyť jsme přísaha­li při Hos­po­di­nu, že jim nikdo ne­dá­me svou dce­ru za ženu.“ 8 Po­tom se pta­li: „Kdo z iz­rael­ských kmenů ne­přišel k Hos­po­di­nu do Micpy?“ Ukázalo se, že do tá­bo­ra na shro­máždění ne­přišel nikdo z Jábeš-gi­leá­du.

späť na Soudců, 21

Príbuzné preklady Roháček

7 Čo by sme moh­li vy­konať pre tých, ktorí po­zos­tali, aby sa im do­staly ženy, keď sme my pri­sahali na Hos­podina, že im nedáme zo svojich dcér za ženy?

Evanjelický

7 Čo máme robiť ohľadom žien pre tých, ktorí os­tali, keďže sme pri­sahali na Hos­podina, že im nedáme svoje dcéry za ženy?

Ekumenický

7 Ako to urobíme, aby po­zos­talí Ben­jamínov­ci nezos­tali bez žien, keďže sme sa za­prisahali na Hos­podina, že im nedáme svoje dcéry za ženy?

Bible21

7 Co si počne­me s tě­mi, kdo zby­li? Jak jim opatří­me že­ny? Vž­dyť jsme přísaha­li při Hos­po­di­nu, že jim nikdo ne­dá­me svou dce­ru za ženu.“

Bible21Soudců21,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček