Bible21Soudců21,21

Soudců 21:21

Jakmi­le uvi­dí­te, že dívky ze Ší­la jdou tančit na ve­se­lici, vy­skoč­te z vi­nic, každý si z nich po­lap­te manželku a vrať­te se do ben­jamín­ského kraje.


Verš v kontexte

20 A tak Ben­jamín­cům po­ra­di­li: „Jdě­te se schovat do vi­nic. 21 Jakmi­le uvi­dí­te, že dívky ze Ší­la jdou tančit na ve­se­lici, vy­skoč­te z vi­nic, každý si z nich po­lap­te manželku a vrať­te se do ben­jamín­ského kraje. 22 Kdy­by si k nám je­jich ot­cové nebo bratři přiš­li stěžovat, řekne­me jim: Měj­te s nimi sli­tování, vž­dyť jsme v boji ne­u­kořisti­li dost žen pro všech­ny! Vy sami jste jim dce­ry ne­da­li, takže jste nevinní.“

späť na Soudců, 21

Príbuzné preklady Roháček

21 A po­zoruj­te, a hľa, ak vy­j­dú dcéry Síla tan­covať v kolotan­ci, vy­j­dete z viníc a uchvat­nete si každý svoju ženu zo dcér Síla a odídete do zeme Ben­jaminovej.

Evanjelický

21 Keď uvidíte, že šílon­ské dievčatá vy­chádzajú tan­covať, vy­j­dite z viníc a unes­te si každý ženu zo šílon­skych dcér a choďte do krajiny Ben­jamínovej.

Ekumenický

21 Keď uvidíte, že šíl­ske dievčatá vy­chádzajú tan­covať, vy­j­dite z viníc a uchváťte si každý ženu zo šíl­ských dcér a choďte do Ben­jamínov­skej krajiny.

Bible21

21 Jakmi­le uvi­dí­te, že dívky ze Ší­la jdou tančit na ve­se­lici, vy­skoč­te z vi­nic, každý si z nich po­lap­te manželku a vrať­te se do ben­jamín­ského kraje.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček