Bible21Soudců21,2

Soudců 21:2

Po­tom se ode­bra­li do Bet-elu a sedě­li tam před Bo­hem až do veče­ra. S ve­likým pláčem hla­si­tě naříka­li:


Verš v kontexte

1 Iz­rael­ci v Micpě přísaha­li: „Nikdo z nás ne­dá svou dce­ru za ženu Benjamínci!“ 2 Po­tom se ode­bra­li do Bet-elu a sedě­li tam před Bo­hem až do veče­ra. S ve­likým pláčem hla­si­tě naříka­li: 3 „Hos­po­di­ne, Bože iz­rael­ský, co se to v Iz­rae­li stalo? Pro­č dnes má být z Iz­rae­le ode­č­ten ce­lý kmen?“

späť na Soudců, 21

Príbuzné preklady Roháček

2 Po­tom prišiel ľud do Bét-ela a sedeli tam až do večera pred Bohom a po­z­dvih­núc svoj hlas plakali veľkým plačom.

Evanjelický

2 Keď však ľud tiahol do Bételu a zo­stali tam pred Bohom do večera, po­z­dvih­li hlas, pus­tili sa do hlasitého plaču

Ekumenický

2 Ľud prišiel do Bételu. Sedeli tam pred Hos­podinom do večera a hlas­no, usedavo nariekali.

Bible21

2 Po­tom se ode­bra­li do Bet-elu a sedě­li tam před Bo­hem až do veče­ra. S ve­likým pláčem hla­si­tě naříka­li:

Bible21Soudců21,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček