Bible21Soudců21,1

Soudců 21:1

Iz­rael­ci v Micpě přísaha­li: „Nikdo z nás ne­dá svou dce­ru za ženu Benjamínci!“


Verš v kontexte

1 Iz­rael­ci v Micpě přísaha­li: „Nikdo z nás ne­dá svou dce­ru za ženu Benjamínci!“ 2 Po­tom se ode­bra­li do Bet-elu a sedě­li tam před Bo­hem až do veče­ra. S ve­likým pláčem hla­si­tě naříka­li: 3 „Hos­po­di­ne, Bože iz­rael­ský, co se to v Iz­rae­li stalo? Pro­č dnes má být z Iz­rae­le ode­č­ten ce­lý kmen?“

späť na Soudců, 21

Príbuzné preklady Roháček

1 A mužovia Iz­raelovi sa boli za­prisahali v Mic­pe a po­vedali: Ni­kto z nás nedá Ben­jaminovi svojej dcéry za ženu.

Evanjelický

1 Mužovia Iz­raela sa za­prisahali v Mic­pe: Ni­kto z nás nedá dcéru Ben­jamín­covi za ženu.

Ekumenický

1 Iz­rael­skí muži sa za­prisahali v Micpe: Ni­kto z nás nedá dcéru Ben­jamínov­covi za ženu.

Bible21

1 Iz­rael­ci v Micpě přísaha­li: „Nikdo z nás ne­dá svou dce­ru za ženu Benjamínci!“

Bible21Soudců21,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček