Bible21Soudců19,18

Soudců 19:18

„Jsme na cestě z jud­ského Bet­lé­ma hlu­boko do Efraim­ských hor, odkud pocházím,“ od­po­věděl mu. „Šel jsem do jud­ského Bet­lé­ma a teď se vracím do­mů. Nikdo mě ale k sobě ne­po­zval.


Verš v kontexte

17 Když se roz­hlé­dl, uvi­děl na městském pro­stran­ství po­cestného. „Kam jdeš a odkud přicházíš?“ ze­ptal se stařík. 18 „Jsme na cestě z jud­ského Bet­lé­ma hlu­boko do Efraim­ských hor, odkud pocházím,“ od­po­věděl mu. „Šel jsem do jud­ského Bet­lé­ma a teď se vracím do­mů. Nikdo mě ale k sobě ne­po­zval. 19 Má­me slá­mu i ob­rok pro své os­ly, mám i chléb a víno pro se­be, zde pro tvou služebnici i pro mlá­den­ce, který tvého služebníka pro­vází. Nic víc nepotřebujeme.“

späť na Soudců, 19

Príbuzné preklady Roháček

18 A po­vedal mu: Ideme z Bet­lehema Júdov­ho až hen celkom za vrch Ef­rai­mov; ja som ztadiaľ a bol som zašiel až do Bet­lehema Júdov­ho a chodievam do domu Božieho, ale nie je ni­koho, kto by ma bol pojal a prijal do domu.

Evanjelický

18 Od­povedal mu: Pre­chádzame z jud­ského Bet­lehema na kraj­ný svah Ef­rajim­ského po­horia; od­tiaľ po­chádzam. Išiel som do jud­ského Bet­lehema, a teraz som na ces­te domov; ale ni­kto ma nech­ce prijať do domu.

Ekumenický

18 Muž od­povedal: Ideme z judského Bet­lehema na odľah­lý svah Ef­rajim­ského po­horia, od­tiaľ totiž po­chádzam. Ces­toval som do jud­ského Bet­lehema a teraz idem domov, ale ni­kto ma ne­prijal do svoj­ho domu.

Bible21

18 „Jsme na cestě z jud­ského Bet­lé­ma hlu­boko do Efraim­ských hor, odkud pocházím,“ od­po­věděl mu. „Šel jsem do jud­ského Bet­lé­ma a teď se vracím do­mů. Nikdo mě ale k sobě ne­po­zval.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček