Bible21Soudců15,18

Soudců 15:18

Sam­son měl ve­likou žízeň, a tak vo­lal k Hos­po­di­nu: „Po tom skvělém vítěz­ství, které jsi dal své­mu služebníku, teď mu­sím umřít žízní? To mám padnout do ru­kou těch neobřezanců?“


Verš v kontexte

17 Když do­mlu­vil, če­list od­ho­dil a na­zval to místo Ra­mat-le­chi, Če­listní vrch. 18 Sam­son měl ve­likou žízeň, a tak vo­lal k Hos­po­di­nu: „Po tom skvělém vítěz­ství, které jsi dal své­mu služebníku, teď mu­sím umřít žízní? To mám padnout do ru­kou těch neobřezanců?“ 19 Bůh tenkrát v Le­chi pro­razil pro­hlu­beň, ze které vy­trysk­la voda. Sam­son se na­pil, po­okřál a ožil. Tu studánku pro­to na­zval En-ha­ko­re, Pra­men vo­lajícího, a ten je v Le­chi až dodnes.

späť na Soudců, 15

Príbuzné preklady Roháček

18 A súc veľmi smäd­ný volal k Hos­podinovi a riekol: Ty si dal rukou svoj­ho služob­níka toto veľké spasenie, a hľa, teraz zo­mriem smädom a pad­nem do ruky tých ne­ob­rezan­cov.

Evanjelický

18 Ale keď ho veľmi smädilo, volal k Hos­podinovi: Ty si spôsobil rukou svoj­ho služob­níka toto veľké vy­slobodenie, teraz však musím zo­mrieť smädom a pad­núť do rúk ne­ob­rezan­cov.

Ekumenický

18 Veľmi vy­smäd­nutý volal k Hospodinovi: Ty si viedol svoj­ho služob­níka k tomuto veľkému vy­slobodeniu a teraz musím zo­mrieť smädom a pad­núť do rúk ne­ob­rezan­cov?

Bible21

18 Sam­son měl ve­likou žízeň, a tak vo­lal k Hos­po­di­nu: „Po tom skvělém vítěz­ství, které jsi dal své­mu služebníku, teď mu­sím umřít žízní? To mám padnout do ru­kou těch neobřezanců?“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček