Bible21Soudců14,12

Soudců 14:12

„Chci vám dát hádanku,“ ře­kl jim Sam­son. „Když mi ji za sedm dní téhle hosti­ny zod­po­ví­te a uhodnete, dám vám třicet košil a třica­te­ry svá­teční ša­ty.


Verš v kontexte

11 Když místní vi­dě­li, že je sám, vy­bra­li třicet družbů, aby mu děla­li spo­lečnost. 12 „Chci vám dát hádanku,“ ře­kl jim Sam­son. „Když mi ji za sedm dní téhle hosti­ny zod­po­ví­te a uhodnete, dám vám třicet košil a třica­te­ry svá­teční ša­ty. 13 Když mi ale ne­dokážete od­po­vědět, dá­te vy mně třicet košil a třica­te­ry svá­teční šaty.“ „Dej nám tu svou hádanku,“ řek­li mu na to. „Chce­me ji slyšet.“

späť na Soudců, 14

Príbuzné preklady Roháček

12 A Sam­son im po­vedal: Do­voľte, aby som vám za­hádal hád­ku. Ak mi ju na­ozaj po­viete za sedem dní s­vadob­nej hostiny a uhád­nete, dám vám trid­sať ľanových košieľ a trid­sať sláv­nost­ných rúch na pre­menu.

Evanjelický

12 Sam­son im po­vedal: Dám vám hádan­ku. Ak mi ju za sedem dní roz­lúštite, dám vám trid­sať košieľ a trid­sať sviatočných šiat.

Ekumenický

12 Sam­son im po­vedal: Dám vám hádan­ku. Ak mi ju roz­lúštite za sedem dní, dám vám trid­sať košieľ a trid­sať sviatočných šiat.

Bible21

12 „Chci vám dát hádanku,“ ře­kl jim Sam­son. „Když mi ji za sedm dní téhle hosti­ny zod­po­ví­te a uhodnete, dám vám třicet košil a třica­te­ry svá­teční ša­ty.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček