Bible21Soudců12,3

Soudců 12:3

Když jsem vi­děl, že mi ne­po­můžete, na­sa­dil jsem vlastní život, vy­táhl jsem pro­ti Amon­cům a Hos­po­din mi je vy­dal do ru­kou. Pro­č jste dnes za mnou přiš­li? Bo­jovat se mnou?“


Verš v kontexte

2 Jiftach jim od­po­věděl: „Já a můj lid jsme mě­li s Amon­ci těžkou při. Vo­lal jsem vás, ale ne­přiš­li jste mi pro­ti nim na po­moc. 3 Když jsem vi­děl, že mi ne­po­můžete, na­sa­dil jsem vlastní život, vy­táhl jsem pro­ti Amon­cům a Hos­po­din mi je vy­dal do ru­kou. Pro­č jste dnes za mnou přiš­li? Bo­jovat se mnou?“ 4 Jiftach tedy shro­máž­dil všech­ny gi­leád­ské muže a pustil se do boje pro­ti Efrai­movi. Gi­leádští muži na ně udeři­li, pro­tože Efraim­ci říka­li: „Vy Gi­leáďané jste jen uprchlíci z Efrai­ma – upro­střed Efrai­ma a Manasese!“

späť na Soudců, 12

Príbuzné preklady Roháček

3 Pre­to keď som videl, že mi nepomôžete, položil som svoju dušu do svojej ruky a prešiel som k synom Am­monovým, a Hos­podin ich dal do mojej ruky. A tak prečo ste prišli dnes hore ku mne, aby ste bojovali proti mne?

Evanjelický

3 Keď som teda videl, že mi nech­cete po­máhať, na­sadil som vlast­ný život, tiahol som proti Am­món­com a Hos­podin mi ich dal do rúk. Prečo ste teda vy­šli dnes bojovať proti mne?

Ekumenický

3 Keď som teda zis­til, že mi po­môcť nech­cete, vy­stavil som nebez­pečen­stvu vlast­ný život, začal som bojovať proti Amónčanom a Hos­podin mi ich vy­dal do rúk. Prečo ste sa teda roz­hod­li dnes bojovať proti mne?

Bible21

3 Když jsem vi­děl, že mi ne­po­můžete, na­sa­dil jsem vlastní život, vy­táhl jsem pro­ti Amon­cům a Hos­po­din mi je vy­dal do ru­kou. Pro­č jste dnes za mnou přiš­li? Bo­jovat se mnou?“

Bible21Soudců12,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček