Bible21Soudců11,24

Soudců 11:24

Ne­d­ržíš se snad to­ho, co ti dal tvůj bůh Ke­moš? Stejně tak my se drží­me to­ho, co nám dal Hos­po­din, náš Bůh.


Verš v kontexte

23 Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le, vy­hnal Emo­rej­ce před svým li­dem Iz­rae­lem, a ty chceš vy­hnat nás? 24 Ne­d­ržíš se snad to­ho, co ti dal tvůj bůh Ke­moš? Stejně tak my se drží­me to­ho, co nám dal Hos­po­din, náš Bůh. 25 To jsi o to­lik lepší než moáb­ský král Balák, syn Ciporův? Copak se od­vážil vzdo­rovat Iz­rae­li? Copak s ním bo­joval?

späť na Soudců, 11

Príbuzné preklady Roháček

24 Či az­da nie je tak, že národ, ktorý ti dá vy­hnať Kámoš, tvoj boh, toho zem zaujmeš do dedičs­tva, a ktorýkoľvek národ vyženie Hos­podin, náš Bôh, zp­red našej tvári, toho zem zaujmeme my do dedičs­tva?

Evanjelický

24 Veď čo ti dá do vlast­níc­tva tvoj boh Kemóš, to bude tvojím vlast­níc­tvom, a čokoľvek Hos­podin, náš Boh, dá nám do vlast­níc­tva, to bude naším vlast­níc­tvom.

Ekumenický

24 Čo ti do­volí ob­sadiť tvoj boh Kemóš, to ob­sadíš. Čokoľvek nám do­volí ob­sadiť Hos­podin, náš Boh, to ob­sadíme.

Bible21

24 Ne­d­ržíš se snad to­ho, co ti dal tvůj bůh Ke­moš? Stejně tak my se drží­me to­ho, co nám dal Hos­po­din, náš Bůh.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček