Bible21Soudců11,1

Soudců 11:1

Byl je­den udatný hr­di­na, Jiftach Gi­leád­ský. Byl to syn jedné ne­věstky a jeho ot­cem byl Gi­leád.


Verš v kontexte

1 Byl je­den udatný hr­di­na, Jiftach Gi­leád­ský. Byl to syn jedné ne­věstky a jeho ot­cem byl Gi­leád. 2 Ten měl ovšem syny také se svou manželkou. Když její synové vy­rost­li, Jifta­cha vy­hna­li: „V do­mě naše­ho otce nemáš co dědit!“ řek­li mu. „Jsi pře­ce syn cizí ženy!“ 3 Jiftach tedy od svých bra­trů ute­kl a byd­lel v kra­ji Tov. Tam se k ně­mu při­da­li různí niče­mové a podnika­li s ním výpa­dy.

späť na Soudců, 11

Príbuzné preklady Roháček

1 A Jef­ta Gileád­sky bol udat­ný muž a bol synom ženy smil­nice, a Gileád splodil Jef­tu.

Evanjelický

1 Gileádovec Jef­te bol udat­ným hr­dinom. Bol synom ne­vies­t­ky. Jef­teho ot­com bol Gileád.

Ekumenický

1 Gileádovec Jef­te bolo udat­ný hr­dina. Bol synom ne­vies­t­ky. Jeho ot­com bol Gileád.

Bible21

1 Byl je­den udatný hr­di­na, Jiftach Gi­leád­ský. Byl to syn jedné ne­věstky a jeho ot­cem byl Gi­leád.

Bible21Soudců11,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček