Bible21Soudců10,5

Soudců 10:5

Jair pak zemřel a byl po­hřben v Ka­mo­nu.


Verš v kontexte

4 Měl třicet synů, kteří jez­di­li na třiceti os­lech a patři­lo jim třicet měst v Gi­leá­du. Až dodnes se jim říká Chavot-jair, Jai­rovy ves­nice. 5 Jair pak zemřel a byl po­hřben v Ka­mo­nu. 6 Synové Iz­rae­le znovu jedna­li v Hos­po­di­nových očích zle. Slouži­li baalům a aštar­tám, bo­hům ara­mej­ským a si­don­ským, bo­hům moáb­ským, amon­ským i bo­hům fi­lištín­ským. Hos­po­di­na opusti­li a ne­s­louži­li mu.

späť na Soudců, 10

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď zo­mrel Jair, po­chovaný bol v Kamone.

Evanjelický

5 Keď Jáír zo­mrel, po­chovali ho v Kámóne.

Ekumenický

5 Keď Jaír zo­mrel, po­chovali ho v Kámone.

Bible21

5 Jair pak zemřel a byl po­hřben v Ka­mo­nu.

Bible21Soudců10,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček