Bible21Soudců10,17

Soudců 10:17

Amon­ci se teh­dy seši­kova­li a utá­boři­li se v Gi­leá­du. Také Iz­rael­ci se shro­máž­di­li a utá­boři­li se v Micpě.


Verš v kontexte

16 Pak ze svého stře­du od­strani­li cizí bohy a slouži­li Hos­po­di­nu. A ten už ne­mohl strádání Iz­rae­le dále snášet. 17 Amon­ci se teh­dy seši­kova­li a utá­boři­li se v Gi­leá­du. Také Iz­rael­ci se shro­máž­di­li a utá­boři­li se v Micpě. 18 Ve­li­te­lé gi­leád­ského voj­s­ka se spo­lu do­mlu­vi­li: „Kdo půjde jako první do boje s Amon­ci, ten bude vůd­cem všech obyva­tel Gileádu.“

späť na Soudců, 10

Príbuzné preklady Roháček

17 A synovia Am­monovi sa svolali a položili sa táborom v Gileáde. A shromaždili sa aj synovia Iz­raelovi a položili sa táborom v Mic­pe.

Evanjelický

17 Keď sa Am­món­ci po­zvolávali a utáborili v Gileáde, zhromaždili sa Iz­rael­ci a utáborili v Mic­pe.

Ekumenický

17 Keď sa Amónčania po­zvolávali a utáborili v Gileáde, Iz­raeliti sa zhromaždili a utáborili v Micpe.

Bible21

17 Amon­ci se teh­dy seši­kova­li a utá­boři­li se v Gi­leá­du. Také Iz­rael­ci se shro­máž­di­li a utá­boři­li se v Micpě.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček