Bible21Soudců1,7

Soudců 1:7

Ado­ni-be­z­ek teh­dy ře­kl: „Se­dm­desát králů s use­kaný­mi pal­ci na ru­kou i na no­hou sbíralo drob­ty pod mým sto­lem. Jak jsem jednal, tak mi Bůh odplatil.“ Od­ve­dli ho do Je­ruzalé­ma a tam zemřel.


Verš v kontexte

6 ale Ado­ni-be­z­ek uprchl. Pronásledova­li ho, a když ho do­pad­li, use­ka­li mu pal­ce na ru­kou i na no­hou. 7 Ado­ni-be­z­ek teh­dy ře­kl: „Se­dm­desát králů s use­kaný­mi pal­ci na ru­kou i na no­hou sbíralo drob­ty pod mým sto­lem. Jak jsem jednal, tak mi Bůh odplatil.“ Od­ve­dli ho do Je­ruzalé­ma a tam zemřel. 8 Synové Judy za­útoči­li také na Je­ruzalém a do­by­li ho. Vy­bi­li město ostřím meče a vy­pá­li­li.

späť na Soudců, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Vtedy po­vedal Adoni-bez­ek: Sedem­desiati kráľovia s uťatými pal­ci na svojich rukách i na svojich nohách sbierali od­robiny pod mojím stolom. Ako som robil, tak mi od­platil Bôh. Potom ho do­vied­li do Jeruzalema, a tam zo­mrel.

Evanjelický

7 Vtedy po­vedal Adóníbezek: Sedem­desiat kráľov s odťatými pal­cami na rukách a na nohách zbieralo omr­vin­ky pod mojím stolom. Ako som ja robil, tak mi od­platil Hos­podin. Keď ho od­vied­li do Jeruzalema, tam zo­mrel.

Ekumenický

7 Vtedy Adoníbezek po­vedal: Sedem­desiat kráľov s odťatými pal­cami na rukách i nohách zbieralo omr­vin­ky pod mojím stolom. Ako som robieval ja, tak mi od­platil Boh. Od­vied­li ho do Jeruzalema a tam zo­mrel.

Bible21

7 Ado­ni-be­z­ek teh­dy ře­kl: „Se­dm­desát králů s use­kaný­mi pal­ci na ru­kou i na no­hou sbíralo drob­ty pod mým sto­lem. Jak jsem jednal, tak mi Bůh odplatil.“ Od­ve­dli ho do Je­ruzalé­ma a tam zemřel.

Bible21Soudců1,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček