Bible21Soudců1,16

Soudců 1:16

S Ju­dový­mi syny vy­táh­li z Pal­mového měs­ta do jud­ské pouště na jih od Ara­du také po­tom­ci Mo­jžíšova tchá­na, Kenij­ce. Když tam do­razi­li, usíd­li­li se mezi místní­mi.


Verš v kontexte

15 „­Dej mi, pro­sím, dárek,“ od­po­vědě­la. „Vž­dyť jsi mi dal zem v negev­ské pouš­ti. Kéž bys mi dal studánky s vodou.“ A tak jí dal studánky – Horní i Dolní Gulot. 16 S Ju­dový­mi syny vy­táh­li z Pal­mového měs­ta do jud­ské pouště na jih od Ara­du také po­tom­ci Mo­jžíšova tchá­na, Kenij­ce. Když tam do­razi­li, usíd­li­li se mezi místní­mi. 17 Juda ale táhl se svým bra­t­rem Ši­me­o­nem dál, vy­bi­li Kananej­ce byd­lící v Cefa­tu a vy­hu­bi­li je jako pro­klaté. To město pro­to do­stalo jméno Chor­ma, Klat­ba.

späť na Soudců, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 A synovia Kéniho, švag­ra Mojžišov­ho, od­išli hore z mes­ta paliem so syn­mi Júdovými na Jud­skú púšť, ktorá je na juhu Aráda, a odíduc bývali s tým ľudom.

Evanjelický

16 Synovia Keníj­ca Chóbaba, tesťa Mojžišov­ho, vy­tiah­li s Júdov­cami z Mes­ta paliem do Jud­skej púšte v Negebe pri Aráde, išli teda a usadili sa u Amálékov­cov.

Ekumenický

16 Synovia Kénitu Chóbaba, Mojžišov­ho tesťa, vy­šli s Júdovcami z Mesta paliem do Jud­skej púšte v Negeve pri Aráde, kde sa usadili medzi tamojším ľudom.

Bible21

16 S Ju­dový­mi syny vy­táh­li z Pal­mového měs­ta do jud­ské pouště na jih od Ara­du také po­tom­ci Mo­jžíšova tchá­na, Kenij­ce. Když tam do­razi­li, usíd­li­li se mezi místní­mi.

Bible21Soudců1,16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček