Bible21Soudců1,15

Soudců 1:15

„­Dej mi, pro­sím, dárek,“ od­po­vědě­la. „Vž­dyť jsi mi dal zem v negev­ské pouš­ti. Kéž bys mi dal studánky s vodou.“ A tak jí dal studánky – Horní i Dolní Gulot.


Verš v kontexte

14 Jednou za ním přiš­la a nabáda­la ho, ať jejího otce žádá o po­le. Když se­se­dla z osla, Káleb se jí ze­ptal: „Co bys ráda?“ 15 „­Dej mi, pro­sím, dárek,“ od­po­vědě­la. „Vž­dyť jsi mi dal zem v negev­ské pouš­ti. Kéž bys mi dal studánky s vodou.“ A tak jí dal studánky – Horní i Dolní Gulot. 16 S Ju­dový­mi syny vy­táh­li z Pal­mového měs­ta do jud­ské pouště na jih od Ara­du také po­tom­ci Mo­jžíšova tchá­na, Kenij­ce. Když tam do­razi­li, usíd­li­li se mezi místní­mi.

späť na Soudců, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A riek­la mu: Daj mi požeh­nanie, lebo si mi dal zem na juhu; nuž daj mi aj pramene vôd. A tak jej dal Kálef hor­né pramene i dol­né pramene.

Evanjelický

15 Ona od­vetila: Daj mi dar. Keďže si ma vy­dal do Negebu, daj mi aj vod­né pramene. A Káleb jej dal hor­né i dol­né pramene.

Ekumenický

15 Ona od­vetila: Daj mi dar. Keďže si ma vy­dal do krajiny Negevu, daj mi aj vod­né pramene. Káleb jej dal hor­né i dol­né pramene.

Bible21

15 „­Dej mi, pro­sím, dárek,“ od­po­vědě­la. „Vž­dyť jsi mi dal zem v negev­ské pouš­ti. Kéž bys mi dal studánky s vodou.“ A tak jí dal studánky – Horní i Dolní Gulot.

Bible21Soudců1,15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček