Bible21Sofoniáš2,5

Sofoniáš 2:5

Běda, obyva­te­lé Přímoří, národe Kréťanů; slovo Hos­po­di­novo na vás míří, Kanaáne, země Filištínů: „Do po­sledního vás zahladím!“


Verš v kontexte

4 Gaza opuště­na bude, Aškelon zpustne, Ašdod bude vy­hnán v poledne, Ekron vy­kořeněn. 5 Běda, obyva­te­lé Přímoří, národe Kréťanů; slovo Hos­po­di­novo na vás míří, Kanaáne, země Filištínů: „Do po­sledního vás zahladím!“ 6 Pří­moří se stane pas­t­vi­nous chýše­mi pastýřů a ovčí ohra­dou.

späť na Sofoniáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 Beda tým, ktorí bývajú na po­morí, národu Keréťanov! Slovo Hos­podinovo proti vám, Kanaáne, zem Filištínov! A za­hubím ťa natoľko, že nebude obyvateľa.

Evanjelický

5 Beda obyvateľom prímor­ského kraja, národu Keretej­cov. Slovo Hos­podinovo je proti vám, Kanaán, krajina Filištín­cov, tak ťa zničím, že zo­staneš bez obyvateľov.

Ekumenický

5 Beda obyvateľom po­brežného pás­ma, národu Kereťanov — slovo Hos­podina je proti vám; Kanaán, krajina Filištín­cov, tak ťa zničím, že budeš bez obyvateľov.

Bible21

5 Běda, obyva­te­lé Přímoří, národe Kréťanů; slovo Hos­po­di­novo na vás míří, Kanaáne, země Filištínů: „Do po­sledního vás zahladím!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček