Bible21Sofoniáš2,4

Sofoniáš 2:4

Gaza opuště­na bude, Aškelon zpustne, Ašdod bude vy­hnán v poledne, Ekron vy­kořeněn.


Verš v kontexte

3 Hle­dej­te Hos­po­di­na, všich­ni pokorní země, kteří se jeho právem řídíte. Spravedlnost hledejte, ledejte poko­ru – snad se skryjetev den Hos­po­di­nova hněvu. 4 Gaza opuště­na bude, Aškelon zpustne, Ašdod bude vy­hnán v poledne, Ekron vy­kořeněn. 5 Běda, obyva­te­lé Přímoří, národe Kréťanů; slovo Hos­po­di­novo na vás míří, Kanaáne, země Filištínů: „Do po­sledního vás zahladím!“

späť na Sofoniáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo Azza azúba, Gaza bude opustená, a Aškalon bude ob­rátený na pus­tinu; Ašdód, na polud­nie ho zaženú, a Ek­ron teakér, Ek­ron bude vykorenený.

Evanjelický

4 Gaza bude opus­tená a Aškalón bude púšťou; Ašdód na polud­nie vy­ženú a Ek­rón bude vy­korenený.

Ekumenický

4 Gaza bude opus­tená a spust­ne aj Aškalón. Ašdód na pravé polud­nie vy­ľud­nia a vy­korenený bude aj Ek­rón.

Bible21

4 Gaza opuště­na bude, Aškelon zpustne, Ašdod bude vy­hnán v poledne, Ekron vy­kořeněn.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček