Bible21Sofoniáš2,3

Sofoniáš 2:3

Hle­dej­te Hos­po­di­na, všich­ni pokorní země, kteří se jeho právem řídíte. Spravedlnost hledejte, ledejte poko­ru – snad se skryjetev den Hos­po­di­nova hněvu.


Verš v kontexte

2 dříve než při­jde roz­su­de­ka dnešek jak plevy odvane; dříve než na vás do­padnežár Hos­po­di­nova hněvu; dříve než na vás do­padne­den Hos­po­di­nova hněvu! 3 Hle­dej­te Hos­po­di­na, všich­ni pokorní země, kteří se jeho právem řídíte. Spravedlnost hledejte, ledejte poko­ru – snad se skryjetev den Hos­po­di­nova hněvu. 4 Gaza opuště­na bude, Aškelon zpustne, Ašdod bude vy­hnán v poledne, Ekron vy­kořeněn.

späť na Sofoniáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 Hľadaj­te Hos­podina, všet­ci po­kor­ní zeme, ktorí konáte jeho súd! Hľadaj­te spraved­livosť, hľadaj­te po­koru, snáď sa nejako ukryjete v deň hnevu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

3 hľadaj­te Hos­podina, všet­ci po­kor­ní zeme, ktorí pl­níte Jeho nariadenia. Hľadaj­te spravod­livosť, hľadaj­te po­koru, azda sa ukryjete v deň hnevu Hos­podinov­ho.

Ekumenický

3 Hľadaj­te Hos­podina, všet­ci po­kor­ní zeme, vy, čo konáte podľa jeho práva. Hľadaj­te spravod­livosť, hľadaj­te po­koru, azda sa skryjete v deň Hos­podinov­ho hnevu.

Bible21

3 Hle­dej­te Hos­po­di­na, všich­ni pokorní země, kteří se jeho právem řídíte. Spravedlnost hledejte, ledejte poko­ru – snad se skryjetev den Hos­po­di­nova hněvu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček