Bible21Sofoniáš2,10

Sofoniáš 2:10

To vše kvů­li je­jich pýše, kvůli urážkám a po­vyšování senad lid Hos­po­di­na zástupů.


Verš v kontexte

9 Pro­to, ja­kože jsem živ, praví Hos­po­din zástupů, Bůh Izraele, Moáb do­padne jako Sodoma, Amonovi synové jako Gomora: hájemství kopřiv a solných jam, věčná pustina! Pozůstatek mého lidu je vyrabuje, zbytek mého národa se zmo­cní je­jich země.“ 10 To vše kvů­li je­jich pýše, kvůli urážkám a po­vyšování senad lid Hos­po­di­na zástupů. 11 Hos­po­din pro ně bude strašlivý, až vy­sílí všech­ny bohy na zemi; pak se mu pokloní i vzdálené národy, každý ze svého území.

späť na Sofoniáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 Toto im bude za ich pýchu, pre­tože po­tupovali a vypínajúc sa honosili sa proti ľudu Hos­podina Zá­stupov.

Evanjelický

10 To budú mať za svoju pýchu, lebo po­tupili ľud Hos­podina moc­nos­tí a vy­pínali sa nadeň.

Ekumenický

10 To majú za svoju pýchu, že po­tupovali ľud Hos­podina zá­stupov a vy­pínali sa nad ním.

Bible21

10 To vše kvů­li je­jich pýše, kvůli urážkám a po­vyšování senad lid Hos­po­di­na zástupů.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček