Bible21Sofoniáš1,12

Sofoniáš 1:12

V ten čas pro­hledám Je­ruzalém s lu­cerna­mia zúč­tu­ji s tě­mi, kdo si hoví jak víno v sedlině, s tě­mi, kdo si v du­chu říkají: ‚Hospodin nic ne­spraví ani nezkazí.‘


Verš v kontexte

11 Kví­lej­te vy, kdo byd­lí­te v Kotlině! Celý dav kramářů bude zahuben, vyhlazeni bu­dou všich­ni, kdo počí­tají peníze! 12 V ten čas pro­hledám Je­ruzalém s lu­cerna­mia zúč­tu­ji s tě­mi, kdo si hoví jak víno v sedlině, s tě­mi, kdo si v du­chu říkají: ‚Hospodin nic ne­spraví ani nezkazí.‘ 13 Je­jich bo­hatství se stane kořistí, jejich domy bu­dou zbořeny. Stavějí si do­my, už je však nezabydlí, sázejí vi­no­hra­dy, ne­oku­sí však víno z nich.“

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A stane sa toho času, že prehľadám Jeruzalem s lam­pášami a navštívim nep­rávosť na mužoch, ktorí sedia skrčení na svojich kvas­niciach, ktorí hovoria vo svojom srd­ci: Hos­podin neučiní ani dobrého ani neučiní zlého.

Evanjelický

12 V tom čase pre­kutám Jeruzalem lam­pami a po­tres­tám mužov, ktorí bez­starost­ne sedia nad svojimi kvas­nicami a v srd­ciach si hovoria: Hos­podin ne­urobí ani dob­ré, ani zlé.

Ekumenický

12 V tom čase pre­hľadám s lampami Jeruzalem a po­tres­tám mužov, usadených vo svojej bez­starost­nos­ti, tých, čo si v srdci hovoria: Hos­podin ne­urobí ani dob­ré, ani zlé.

Bible21

12 V ten čas pro­hledám Je­ruzalém s lu­cerna­mia zúč­tu­ji s tě­mi, kdo si hoví jak víno v sedlině, s tě­mi, kdo si v du­chu říkají: ‚Hospodin nic ne­spraví ani nezkazí.‘

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček