Bible21Skutky3,1

Skutky 3:1

Petr a Jan se jednou ve tři ho­di­ny šli účastnit odpo­ledních mod­li­teb v chrá­mu.


Verš v kontexte

1 Petr a Jan se jednou ve tři ho­di­ny šli účastnit odpo­ledních mod­li­teb v chrá­mu. 2 Právě tam byl při­ne­sen je­den muž, chro­mý od na­ro­zení. Každý den ho pokláda­li u chrá­mových vrat zvaných Krásná brá­na, aby si od těch, kdo vcháze­li do chrá­mu, něco vy­že­bral. 3 Když uvi­děl Pet­ra a Ja­na, jak se chys­tají vejít do chrá­mu, pro­sil je o al­mužnu.

späť na Skutky, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 A Peter a Ján išli spolu hore do chrámu na mod­liteb­nú hodinu, deviatu.

Evanjelický

1 V mod­liteb­nú hodinu o tretej popolud­ní vy­stupovali Peter a Ján do chrámu.

Ekumenický

1 Peter a Ján vy­stupovali o deviatej hodine na mod­lit­bu do chrámu.

Bible21

1 Petr a Jan se jednou ve tři ho­di­ny šli účastnit odpo­ledních mod­li­teb v chrá­mu.

Bible21Skutky3,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček