Bible21Skutky28,26

Skutky 28:26

‚Jdi k to­muto lidu a řekni: Sluchem us­lyší­te, ale nepochopíte, zrakem uvi­dí­te, ale ne­pro­hlédnete.


Verš v kontexte

25 Když se ne­moh­li shodnout a za­ča­li se roz­cházet, Pavel jim po­věděl ještě to­to: „­Duch svatý správně ře­kl našim ot­cům skrze pro­roka Iza­iáše: 26 ‚Jdi k to­muto lidu a řekni: Sluchem us­lyší­te, ale nepochopíte, zrakem uvi­dí­te, ale ne­pro­hlédnete. 27 Ne­boť srd­ce to­ho­to lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyše­li a oči pevně zavřeli, jen aby oči­ma ne­u­vi­dě­li, uši­ma neuslyšeli, srdcem ne­po­chopi­li a ne­ob­rá­ti­li se, abych je ne­mohl uzdravit.‘

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

26 keď po­vedal: Idi k tomuto ľudu a po­vedz: Počuť, áno počujete, ale ne­porozumej­te a hľadieť, i hľadieť budete, ale ne­vidz­te!

Evanjelický

26 hovoriac: Choď k tomuto ľudu a po­vedz mu: Ušami budete počúvať, ale nebudete roz­umieť, a očami budete po­zerať, ale nebudete vidieť.

Ekumenický

26 Choď k tomuto ľudu a po­vedz: Budete len počúvať a počúvať, ale ne­pochopíte, budete len po­zerať a po­zerať, ale ne­uvidíte.

Bible21

26 ‚Jdi k to­muto lidu a řekni: Sluchem us­lyší­te, ale nepochopíte, zrakem uvi­dí­te, ale ne­pro­hlédnete.

Bible21Skutky28,26

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček