Bible21Skutky28,25

Skutky 28:25

Když se ne­moh­li shodnout a za­ča­li se roz­cházet, Pavel jim po­věděl ještě to­to: „­Duch svatý správně ře­kl našim ot­cům skrze pro­roka Iza­iáše:


Verš v kontexte

24 Něk­teří se jeho slovy dali přesvědčit, ale jiní ne­věři­li. 25 Když se ne­moh­li shodnout a za­ča­li se roz­cházet, Pavel jim po­věděl ještě to­to: „­Duch svatý správně ře­kl našim ot­cům skrze pro­roka Iza­iáše: 26 ‚Jdi k to­muto lidu a řekni: Sluchem us­lyší­te, ale nepochopíte, zrakem uvi­dí­te, ale ne­pro­hlédnete.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

25 A tak nie súc jed­nomyseľní medzi sebou roz­chádzali sa, keď po­vedal Pavel to jedno slovo: Dob­re hovoril Svätý Duch skr­ze proroka Izai­áša našim ot­com,

Evanjelický

25 A keďže neboli jed­nomyseľní medzi sebou, roz­išli sa, keď im Pavel po­vedal (toto) jed­no slovo: Dob­re po­vedal Duch Svätý vašim ot­com ús­tami proroka Izai­áša

Ekumenický

25 Keďže neboli jed­nomyseľní, roz­išli sa, keď Pavol po­vedal tieto slová: Duch Svätý dob­re po­vedal vašim ot­com ús­tami proroka Izai­áša:

Bible21

25 Když se ne­moh­li shodnout a za­ča­li se roz­cházet, Pavel jim po­věděl ještě to­to: „­Duch svatý správně ře­kl našim ot­cům skrze pro­roka Iza­iáše:

Bible21Skutky28,25

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček